FORMACIÓ

La capacitació de les persones emprenedores és un element clau que determina l’èxit dels projectes empresarials que dirigeixen en un entorn altament competitiu.

PIMEC SGE900 

DIRECCIÓ GENERAL PIMES​

Amb la col·laboració de PIMEC, els projectes seleccionats participaran del programa formatiu SGE900, de 6 mesos de durada, adreçat a la formació i capacitació de les persones emprenedores en la gestió professional de petites i mitjanes empreses.

El mètode SGE900 segueix la modalitat blended online, personalitzat amb tutor i amb sessions programades que es complementarà amb píndoles formatives en funció de les característiques de cada projecte empresarial.

 

La formació consta dels següents continguts:

 • SGE 900 Conceptes i Criteris Clau per a la Gestió i Presa de decisions

 • MERCAT la seva gestió intel·ligent. Presa de decisió i indicadors

 • CLIENTS Factors clau per la seva atracció i fidelització

 • OFERTA Creació i adaptació d’una oferta competitiva com essència del l’èxit

 • ACTIVITATS i CONTROL Rendiment i Productivitat organitzativa

 • PERSONES com el Principal Actiu de l’empresa

 • COMPETÈNCIES en Direcció i Recursos Humans

 • COMPETÈNCIES en Negociació

 • COMPETÈNCIES en Planificació Estratègica

 • COMPETÈNCIES en Lideratge

 • COMPETÈNCIES en Direcció per Objectius

És obligatòria una participació mínima del 90% en la proposta formativa del Programa, així com superar suficientment les proves de coneixement que periòdicament es faran arribar als participants.

 

La superació de la Formació permetrà als participants acreditar la seva capacitació en la direcció experta de petites i mitjanes empreses, així com accedir a la seva certificació.  

L'equip conjunt entre PIMEC i XARXA CAPITAL seran els encarregats d'acreditar la superació dels requisits mínims formatius i d'aprofitament del programa per part de la persona participant.

 

La participació insuficient o la no superació de la Formació es considerarà motiu d’exclusió del Programa.